Naše poslání, vize a hodnoty

Naše poslání

Posláním ISMM Group je spojovat zajímavé firmy a vytvářet tak větší a silnější celek, ve kterém je možné dosahovat synergických efektů. Všechny společnosti rozvíjíme a zlepšujeme tak, abychom našim zákazníkům přinesli nejen užitnou hodnotu, ale i dlouhodobý a kvalitní vztah.

Naše vize

Vizí ISMM Group je vybudovat českou rodinnou skupinu firem s miliardovým obratem, a to pokračujícím rozšiřováním skupiny, ať už formou akvizicí v našem stěžejním oboru strojírenství, či diverzifikací portfolia proniknutím do zcela nové oblasti podnikání. Jsme připraveni využívat tržní příležitosti a aktivně je sami vyhledáváme.

Naše hodnoty

Odpovědnost a snaha o rozvoj všech společností skupiny

Naší základní hodnotou je odpovědný přístup ke všem společnostem, které chceme začlenit do ISMM Group. Respektujeme tradici a historii našich firem, navazujeme na ni a dále firmy rozvíjíme a zlepšujeme.

Spokojený zákazník a spokojený zaměstnanec u nás zůstávají

Víme, že jen spokojení zaměstnanci produkují služby a výrobky na nejvyšší úrovni, a dělají tak spokojené i naše zákazníky. Proto dbáme na férové a včasné mzdy, stejně jako na požadovanou kvalitu a čas dodání.

Individuální, flexibilní a proaktivní přístup k potřebám našich zákazníků

Našim zákazníkům se vždy snažíme vyjít maximálně vstříc a usilujeme o splnění jejich požadavků. Zároveň jsme si vědomi své hodnoty, svých silných i slabých stránek a v tomto duchu také vedeme veškerá jednání.

Důvěra a odpovědnost v obchodních i pracovních vztazích

V ISMM Group si vzájemně věříme, plníme dohody a takto přistupujeme také k zákazníkům. Uvědomujeme si, že důvěra se těžce buduje a lehce ztrácí, proto o ni dlouhodobě pečujeme a k problémům se stavíme otevřeně.

Ztotožnění pracovního týmu s filozofií ISMM Group

Chceme, aby i naši zaměstnanci vnímali přínosy, které plynou ze spojení firem, a lépe se tak ztotožnili s faktem, že jsou součástí většího celku. Naše vize, plány a cíle transparentně prezentujeme a jsme otevřeni interní diskusi.

Důraz na profesní a osobnostní růst našich zaměstnanců

V ISMM Group dáváme vždy šanci našim lidem a pokud hledáme člověka na manažerský post, nejprve oslovíme odchovance. Samozřejmě dbáme také na školení a vzdělávání zaměstnanců, a to na všech pracovních pozicích.

Stabilní, efektivní a profesionální management všech společností

Základem rozvoje všech našich společností je kompetentní management, který spadá přímo pod majitele ISMM Group. Ten se aktivně podílí na vedení manažerů a svým osobním příkladem je inspiruje k očekávanému výkonu.

Loajalita k osobě majitele a ke konkrétní společnosti

Vůči našim zaměstnancům se chováme vždy férově a transparentně, čímž podněcujeme loajalitu k osobě majitele ISMM Group a ke společnosti, ve které pracují. Prioritou je pro nás dlouhodobá spokojenost zaměstnanců a jejich nízká fluktuace.