ISMM rozjela novou práškovou lakovnu

Dne 15. 6. 2023 zahájila společnost ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. testovací provoz nové práškové komorové lakovny v závodě ve Městě Albrechtice. Nově zde tak může lakovat až dvoutunové dílce o rozměrech 2 x 3 x 7 metrů.

Součástí technologického procesu je tryskání, automatický oplach, alkalické odmaštění, demi oplach, nano pasivace, nanášecí kabina s aplikační technologií SAMES a vypalovací pec, vše se odehrává v poloautomatickém režimu. Realizace stavby trvala zhruba šest měsíců, celková investice činila téměř 1,5 mil EUR a na novém pracovišti vznikne deset pracovních míst ve dvousměnném provozu. Nová prášková lakovna splňuje nejnáročnější technologické, kvalitativní a ekologické požadavky.

ISMM se díky nové lakovně stává lídrem v povrchových úpravách, neboť je to již pátá technologie práškového lakování, kterou ve svých závodech disponuje. Prakticky tato investice umožňuje realizaci dalších sériových projektů větších svařenců s požadavky vysoké kvality povrchové úpravy, a celkově zvýší flexibilitu a dodavatelskou kompetenci ISMM. Technologie je koncipována s možnou budoucí přístavbou KTL linky.